Reference

Ogled podrobneje opisanih projektov ter popis vseh ostalih opravljenih del. Na vseh objektih na katerih smo namestili zaščito smo bili uspešni pri odganjanju golobov in drugih ptic. Prikazana zaščita je trajnostna in svojemu namenu služi še danes. Dela so bila opravljena na več kot 200 objektih po vsej Sloveniji in jih je možno videti še danes. Zaupala so nam velika in mala podjetja kot tudi zasebna zemljišča.

Opravljeni projekti

 1. KRAS d.o.o., Šepulje 31, Sežana
 2. BARNAHUS, Hiša za otroke, Zaloška 59, Ljubljana
 3. JUTEX d.o.o., Ložnica pri Žalcu 53a, Žalec
 4. Ob Žici 1, Ljubljana
 5. PE Center starejših Horjul, Slovenska cesta 17, Horjul
 6. Kunaverjeva 7 in 9, Ljubljana
 7. Ziherlova 4, Ljubljana
 8. Trnovski pristan 10, Ljubljana
 9. Ziherlova ul. 39, Ljubljana
 10. Hotel HERITAGE, Čevljarska ul. 2, Ljubljana
 11. MERCATOR – Distribucijski center Maribor, Prevzem in odprema sadja in zelenjave
 12. BLEJSKI OTOK – Zvonik cerkve, Bled
 13. MAXIMARKET, MERCATOR d.d. – Trg Republike 1, Ljubljana
 14. MERCATOR KRANJ
 15. MERCATOR BC MEDVODE, Medvoška c. 3, Medvode
 16. M HOTEL LJUBLJANA, Derčeva 4, Ljubljana
 17. MNZ – generalna policijska uprava, Štefanova 2, Ljubljana
 18. CITY CENTER, Mariborska cesta 100, Celje
 19. ZAVOD DORNAVA za usposabljanje Dr. Marijana Borštnarja,
 20. Dornava 128, Dornava
 21. VALDOLTRA – Ortopetska bolnišnica, Jadranska c. 31, Ankaran
 22. KLINIČNI CENTER – ORL
 23. OBČINA PIRAN, Trg Tartini 2, Piran
 24. PSIHIATRIČNA KLINIKA, Studenec 48, Ljubljana
 25. UNIVERZA V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, Ljubljana
 26. MINISTARSTVO ZA FINAN. IN PRAVOSODJE,
 27. Župančičeva 3, Ljubljana
 28. Osrednja knjižnica Srečka Vilharja, Trg Brolo 1, Koper
 29. Poslovni objekt – Strossmayerjeva 6, Maribor
 30. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Tivolska 42, Ljubljana
 31. NUK LJUBLJANA – Narodna univerzitetna knjižnica,
 32. Turjaška ul. 1 , Ljubljana
 33. ARHIV SLOVENIJE, Zvezdarska ul. 10 Ljubljana
 34. AVDITORIJ KOPER, za mestno občino Koper
 35. TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.,
 36. Cesta Lole Ribarja 18, Šoštanj
 37. KAM-BUS, Perovo 30, Kamnik
 38. KLINIČNI CENTER – ginekologija
 39. POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor
 40. NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Rudarska 3, Velenje
 41. CARINSKI URAD MARIBOR, Tržaška cesta 49, Maribor
 42. KLINIČNI CENTER – psihiatrija
 43. PROBANKA d.d., Svetozarevska ulica 12, Maribor
 44. Ob žici 7, Ljubljana
 45. OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI, Tavčarjeva 9, Ljubljana
 46. KLINIČNI CENTER, obhodni hodnik CIM
 47. PRETORSKA PALAČA Koper, Titov trg 3, Koper
 48. Švabičeva 1, Ljubljana
 49. Trnovska 8, Ljubljana
 50. ZDRAVSTVENI DOM Škofja Loka
 51. MANA poslovalnica, Kolodvorska 20, Ljutomer
 52. Architron d.o.o., Slovenska 58, Ljubljana
 53. Eurogradnje d.o.o. (za novogradnje v Kosezah)
 54. Glinškova ploščad 5, Ljubljana
 55. GRAWE ZAVAROVALNICA, Maribor
 56. Odvetniška pisarna Jadek&Pensa,Tavčarjeva 6, Ljubljana
 57. AVDITORIJ, Senčna pot 10, Portorož
 58. HOTEL KOPER, Pristaniška ul. 3, Koper
 59. Ul Franca Mlakarja 9, Ljubljana
 60. Celovška 287, Ljubljana
 61. Neubergerjeva 23 in 25, Ljubljana
 62. Vurnikova 8, Ljubljana
 63. Štihova 14,14a
 64. Trnovska ul 6, Ljubljana
 65. Ob Sotočju 2-16, Ljubljana
 66. Dvoržakova ul. 8, Ljubljana
 67. Švabičeva 3, Ljubljana
 68. Ziherlova ul. 38, Ljubljana
 69. Klemenčičeva 1in 3, Ljubljana
 70. Selanov trg 7, Ljubljana
 71. Jeranova 1e, Ljubljana
 72. Trnovski pristan 6, Ljubljana
 73. Trnovski pristan 8, Ljubljana
 74. Jesenkova 6, Ljubljana
 75. Jana Husa 28, Ljubljana
 76. Slovenska c. 47, Ljubljana
 77. Gosposvetska 2, Ljubljana
 78. Ziherlova 40e, Ljubljana
 79. Linhartova 40, Ljubljana
 80. Neubergerjeva 27 in 29, Ljubljana
 81. Ribji trg 4, Ljubljana
 82. Stanežiče 32d, Ljubljana
 83. Krivec 8, Ljubljana
 84. Trnovska ul. 10, Ljubljana
 85. Žale pokopališče, Ljubljana
 86. Šubičeva 2, Ljubljana
 87. Švabičeva 5, Ljubljana
 88. Trnovska 2, Ljubljana
 89. HOTEL RADIN, Radenci
 90. Petkova ul. 28, Ljubljana
 91. Novi trg 6, Ljubljana
 92. Ziherlova 43, Ljubljana
 93. Gornj trg 7, Ljubljana
 94. Vižmarska pot 40, Ljubljana
 95. Architron d.o.o., Slovenska 58, Ljubljana
 96. Celovška c. 124-130, Ljubljana
 97. Ulica k studencu 1, Ljubljana
 98. Glinškova ploščad 5, Ljubljana
 99. Strossmayerjeva 26, Maribor
 100. Gotska 7, Ljubljana
 101. Bernetičeva 16, Koper
 102. M Hotel, Derčeva ulica 9, Ljubljana
 103. HOTEL PALACE, Portorož
 104. Celovška 108, Ljubljana
 105. Ziherlova 6, Ljubljana
 106. Kersnikova 9, Grosuplje
 107. Riharjeva 28, Ljubljana
 108. VILLA URBANA, Poljanski nasip, Ljubljana
 109. Ob sotočju 2, Ljubljana
 110. Kersnikova 7, Grosuplje
 111. Trgovina L,OCCITANE, Čevljarska 35, Koper
 112. Cigaletova 11, Ljubljana
 113. Kvedrova 11, Ljubljana
 114. Srednja šola Slovenska Bistrica, dr. Jožeta Pučnika 21
 115. Celovšak ulica 108, Ljubljana
 116. Vogelna 8, Ljubljana
 117. Neubergerjeva 25, Ljubljana
 118. Trnovska 4, Ljubljana
 119. SAZU-Novi trg 6, Ljubljana
 120. JADEK&PENSA d.n.o.-o.p., Tavčarjeva 6, Ljubljana
 121. Ziherlova 2, Ljubljana
 122. Kvedrova 15, Ljubljana
 123. Vogelna 8, Ljubljana
 124. Center starejših Horjul, Horjul
 125. Celovška 134, Ljubljana
 126. MERCATOR, Bohova 8, Hoče – Slivnica, skladišče sadja
 127. SPLOŠNA BOLNIŠNICA Murska Sobota (glavna stavba,februar 2022)
 128. CASH&CARRY MERCATOR, Lava 4, Celje
 129. TUŠ MARKET Notranje Gorice, Podpeška cesta 293
 130. ACRON d.o.o., Pameče 167, Slovenj Gradec, (Zaloška 59,Ljub)
 131. OSNOVNA ŠOLA PRESKA, Preška cesta 22, 1215 Medvode
 132. PALOMA d.o.o., Sladki vrh 1, 2214 Sladki vrh
 133. Čevljarska (dvorišče Novi Trg 6) Ljubljana
 134. JUTEX d.o.o., Ložnica pri Žalcu 53A, 3310 Žalec
 135. KRAS d.o.o., Šepulje 31, Sežana
 136. Ziherlova ulica 39, Ljubljana
 137. MERCATOR Trgovina, Prušnikova 12, Maribor
 138. BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, (notranje dvorišče, julij 2022)
 139. OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA, PŠ Vrh nad Laškim 20,  Laško
 140. Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Murska Sobota (balkoni kirurgija)
 141. DRUŠTVO RAČ., FIN. IN REVIZ. Ljubljana, Linhartova 9, Ljubljana
 142. MERCATOR, Skladišče v Bohovi, Hoče – Slivnica (odpremna rampa)
 143. SPLOŠNA BOLNIŠNICA Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Murska Sobota (stopnišče in streha)
 144. CERKEV ŽALOSTNE MATERE BOŽJE, Breznica 9, Žirovnica
 145. HELIDROM – URGENCA SB CELJE, Oblakova ulica 5, Celje (dostopna avla na Helidrom)
Menu